Mặt bằng Trinity Tower

MẶT BẰNG TẦNG 12A - 25 TRINITY TOWER MẶT BẰNG TẦNG 12A - 25

MẶT BẰNG TẦNG 13 - 25 TRINITY TOWER

MẶT BẰNG TẦNG 06 - 12 TRINITY TOWER MẶT BẰNG TẦNG 06 - 12

MẶT BẰNG TẦNG 06 - 12 TRINITY TOWER

MẶT BẰNG TẦNG 05 TRINITY TOWER MẶT BẰNG TẦNG 05

MẶT BẰNG TẦNG 05 TRINITY TOWER

MẶT BẰNG TẦNG 04 TRINITY TOWER MẶT BẰNG TẦNG 04

MẶT BẰNG TẦNG 04 TRINITY TOWER

MẶT BẰNG TẦNG 03 TRINITY TOWER MẶT BẰNG TẦNG 03

MẶT BẰNG TẦNG 03 TRINITY TOWER

MẶT BẰNG TẦNG 02 TRINITY TOWER MẶT BẰNG TẦNG 02

MẶT BẰNG TẦNG 02 TRINITY TOWER

MẶT BẰNG TẦNG 01 TRINITY TOWER MẶT BẰNG TẦNG 01

MẶT BẰNG TẦNG 01 TRINITY TOWER
Đăng ký căn hộ
Tư vấn dự án

Tư vấn bán hàng

 

Hotline: O33.334.6688

 

                0904.983.989 

 

Phản ánh dịch vụ

 

Hotline: 0969.31.7989

Tiến độ thi công

 CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ

  Tiến độ ngày 5/10/2021 đang thi công tầng 19

Xem chi tiết ==> Link

Bình Minh Garden |

Chung cư Bình Minh Garden |

Crystal Holidays Vân Đồn